Other News

Kansainvälisyys ammattikorkeakoulussa

Kansainvälisyys ammattikorkeakoulussa

Nykypäivän monikulttuurisessa yhteiskunnassa korostuu myös työelämän ja -markkinoiden kansainvälisyys. Ammatillisessa osaamisessa painotetaankin vahvasti valmiuksia toimia kansainvälisessä ympäristössä. Tämä näkyy myös AMK-opintojen rakenteessa: opiskelija voi kerryttää kansainvälistä kokemusta kotimaassa mm. vieraskielisten opintojen ja kansainvälisten projektien kautta. Myös vaihto-opiskelijoiden tuutorointi on yksi vaihtoehto. Opiskelijat voivat myös itse suunnata ulkomaille osana opintojaan esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon tai suorittamalla työharjoittelun toisessa maassa. Kotikansainvälistyminen Suomessa Vieraat […]

Ammattikorkeakoulujen historia ja tutkintorakenne

Ammattikorkeakoulujen historia ja tutkintorakenne

Ammattikorkeakoulut järjestävät yliopistojen ohella kolmannen asteen koulutusta eli korkeakoulutusta. Suomessa ammattikorkeakoulut ovat vielä melko tuore ilmiö. Vanhin yliopisto, Helsingin yliopisto, on toiminut jo vuodesta 1640 ja monet muutkin yliopistot aloittivat koulutuksen jo 1900-luvun alkupuolella. Ammattikorkeakoulut aloittivat toimintansa vasta myöhemmin, 1990-luvulla. Lyhyt historia Ammattikorkeakoulut syntyivät vastauksena pulaan korkeakoulupaikoista. 1980-luvulla ylioppilaiden määrä oli kasvanut niin suureksi, että kaikille hakijoille ei millään riittänyt […]

Tieto- ja viestintätekniikka – kiinnostaako työ pelialalla?

Tieto- ja viestintätekniikka – kiinnostaako työ pelialalla?

Nykyään tietotekniikka on merkittävä osa arkipäivää – ja tämä näkyy myös työelämässä. Tietotekniikan taitureita tullaan tarvitsemaan yhä enemmän. Ammattikorkeakoulut tarjoavat erityisen hyvät mahdollisuudet niille, joita kiinnostaa työskennellä esimerkiksi ohjelmoinnin tai mobiilisovellusten parissa. Tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelemalla voi valmistua mielenkiintoiseen ja vaihtelevaan työhön, jossa pääsee toteuttamaan itseään teknillisen osaamisen kautta. Tieto- ja viestintätekniikan opiskelu Opiskeleminen on hyvin käytännönläheistä ja vaihtelevaa; opintoihin […]

Näin haet ammattikorkeakouluun

Näin haet ammattikorkeakouluun

Ammattikorkeakouluihin haetaan korkeakouluhaussa, joka koskee ammattikorkeakoulujen lisäksi yliopistoja. Syksyllä alkaviin koulutuksiin haetaan kevään yhteishaussa, joka on jaettu kahteen vaiheeseen: ensimmäisessä haussa haettavana ovat vieraskieliset koulutukset ja toisessa muut ammattikorkeakoulujen koulutukset. Ensimmäinen hakuaika sijoittuu tyypillisesti tammikuulle, kun taas toinen hakuaika ajoittuu maalis-huhtikuulle. Jotkut koulut tarjoavat keväällä alkavia koulutuksia, joihin haetaan syksyn yhteishaussa. Paikka- ja koulutustarjonta on kuitenkin tällöin huomattavasti suppeampi. Muista […]

Ammattikorkeakoulussa opiskelu – mitä voit odottaa opinnoilta?

Ammattikorkeakoulussa opiskelu – mitä voit odottaa opinnoilta?

Korkeakouluopintoja tarjoavat Suomessa ammattikorkeakoulujen lisäksi yliopistot. Keskeisin eroavaisuus näiden kahden välillä on opintojen sisällöllinen toteutus: lyhyesti tiivistettynä yliopisto-opinnot ovat luonteeltaan teoreettisempia kun taas amk-opinnoissa painottuu tekeminen ja käytännönläheisyys. Opiskelumuodot Perinteinen nuorten amk-koulutus sisältää yleensä suhteellisen paljon lähiopetusta ja oppitunneilla vaadittava läsnäolopakko on usein melko korkea. Ryhmäkoot ovat näin ollen myös pienempiä verrattuna yliopistoihin massaluentoineen. Yliopistoista puhuttaessa käytetään usein termiä akateeminen […]

Aikuisopinnot ammattikorkeakoulussa

Aikuisopinnot ammattikorkeakoulussa

Toisinaan syystä tai toisesta saattaa ajautua tilanteeseen, jossa alanvaihto tulee ajankohtaiseksi. Kyseessä voi olla joko työttömäksi joutuminen tai alan huonot työllistymismahdollisuudet. Joskus myös alkuperäinen uravalinta voi osoittautua myöhemmin vääräksi – tai ehkä haluat yksinkertaisesti haastaa itsesi kokeilemalla jotain uutta. Alan vaihtaminen onnistuu nykyään sujuvasti myös myöhemmällä iällä. Ammattikorkeakoulut tarjoavat hyvät mahdollisuudet uudelleen kouluttautumiseen. Opiskelujen räätälöinti henkilökohtaisen elämäntilanteen ja sen tuomien […]

Opiskelijayhdistykset järjestävät vapaa-ajan toimintaa

Opiskelijayhdistykset järjestävät vapaa-ajan toimintaa

Koulutusyksiköissä opiskelijoiden äänen tuovat kuuluviin opiskelijayhdistykset, jotka edistävät ja ajavat opiskelijoiden etuja ja oikeuksia. Opiskelijayhdistykset tarjoavat myös opiskelijoille erilaista virkistystoimintaa mm. kulttuuri- ja liikuntatapahtumien muodossa. Nämä tuovat tasapainoa opiskelijan arkeen tarjoten mielekästä tekemistä vapaa-ajalle sekä auttavat solmimaan ystävyyssuhteita toisten opiskelijoiden kanssa. Liikunta Urheilusta ja liikkumisesta pitäville on tarjolla erilaisia liikuntamahdollisuuksia opiskelijayhdistyksien kautta. Tyypillisesti opiskelijoille tarjotaan mm. viikottaisia liikuntavuoroja, eri pituisia […]

Ohjeita onnistuneeseen opiskeluun

Ohjeita onnistuneeseen opiskeluun

Opiskeleminen korkeakoulussa on vaativampaa ja rankempaa kuin toisen asteen koulutuksessa. Samalla opiskelu on myös vastuullisempaa, sillä opinnot sisältävät usein myös itsenäistä opiskelua. Nämä vinkit auttavat opiskeluista suoriutumisessa. Tehokas opiskelu – oppimistyylin tunnistaminen Opiskelua helpottaa etenkin oman oppimistyylin tunteminen. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa opiskella, vaan kaikki oppivat asiat hieman eri tavoilla. Tyypillinen jako oppimistyyleissä perustuu aisteihin. Visuaalinen oppija oppii asiat […]