Aikuisopinnot ammattikorkeakoulussa

Toisinaan syystä tai toisesta saattaa ajautua tilanteeseen, jossa alanvaihto tulee ajankohtaiseksi. Kyseessä voi olla joko työttömäksi joutuminen tai alan huonot työllistymismahdollisuudet. Joskus myös alkuperäinen uravalinta voi osoittautua myöhemmin vääräksi – tai ehkä haluat yksinkertaisesti haastaa itsesi kokeilemalla jotain uutta.

Alan vaihtaminen onnistuu nykyään sujuvasti myös myöhemmällä iällä. Ammattikorkeakoulut tarjoavat hyvät mahdollisuudet uudelleen kouluttautumiseen. Opiskelujen räätälöinti henkilökohtaisen elämäntilanteen ja sen tuomien tarpeiden pohjalta onnistuu helposti, jolloin esimerkiksi työssäkäyvien tai perheellistenkin on mahdollista opiskella uuteen ammattiin.

Monimuotokoulutus – ratkaisu aikuisille

Aikuiskoulutuksesgallery-5sa fyysinen läsnäolopakko oppitunneilla on huomattavasti vähäisempää kuin nuorten koulutuksessa. Lähiopetuspäiviä voidaan järjestää myös iltaisin tai viikonloppuisin, mikä helpottaa työssäkäyvien mahdollisuutta osallistua oppitunneille. Lisäksi monimuoto-opinnoille tyypillistä ovat erityiset opetusjärjestelyt: osa opinnoista voidaan suorittaa itsenäisesti etäopiskeluna tai verkon välityksellä.

Itsenäinen opiskelu – haasteita ja mahdollisuuksia

Etäopiskelu kotoa käsin on joustava tapa suorittaa opintoja. Voit opiskella itsellesi sopivaan aikaan ja omaan tahtiin. Haasteen etämuotoisiin opintoihin tuo niiden itsenäisyys, joka vaatii motivaatiota ja taitoa käsitellä tietoa sekä ottaa vastuuta omasta oppimisestaan. Toisaalta itsenäisestikin opiskellessaan opiskelijalla on tukenaan opettajat, jotka vastaavat kysymyksiin ja neuvovat ongelmatilanteissa.

Erityisen tärkeää opintojen onnistumisen kannalta ovat ajanhallintataidot, jotta opinnoissa ei jää jälkeen. Erilaiset projektit ja tehtävät voivat olla toisinaan pituudeltaan hyvinkin laajoja ja niihin kuluva aika saattaa yllättää aluksi. Opinnoista suoriutuakseen on hyvä opetella heti alusta alkaen niiden sovittaminen arkeen. Itsenäinen opiskelu on haastavampaa ja vastuullisempaa, mutta motivoituneelle opiskelijalle se on mallikas tapa opiskella.

Tauko työelämästä

Vaikka opinnot onkin suunniteltu niin, että se mahdollistaa aikuisopiskelijan työssä käymisen koulutuksen ohessa, tauko työelämästä voi jossakin vaiheessa tulla ajankohtaiseksi. Vaihtoehtoina ovat opintovapaa ja vuorotteluvapaa.

Opintovapaa on pääsääntöisesti palkatonta, mikäli työnantajan kanssa ei olla sovittu erikseen toisin. Taloudellista tukea opintoihin ajanjaksolle voi hakea Koulutusrahastosta (aikuiskoulutustuki) tai Kelasta (opintotuki). Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä sekä mahdollisesta valtion takaamasta opintolainasta.

Vuorotteluvapaan työntekijä voi käyttää haluamallaan tavalla – esimerkiksi juuri opiskeluun. Vapaan kesto on 100-180 kalenteripäivää ja sen ajalta maksetaan vuorottelukorvausta. Vaihtoehto on tarkoitettu niille, joilla on jo pitkä työura takanaan – vaatimuksena on, että työntekijällä on 20 vuoden työhistoria ja hän on työskennellyt nykyiselle työnantajalleen yli vuoden.