Kansainvälisyys ammattikorkeakoulussa

Nykypäivän monikulttuurisessa yhteiskunnassa korostuu myös työelämän ja -markkinoiden kansainvälisyys. Ammatillisessa osaamisessa painotetaankin vahvasti valmiuksia toimia kansainvälisessä ympäristössä. Tämä näkyy myös AMK-opintojen rakenteessa: opiskelija voi kerryttää kansainvälistä kokemusta kotimaassa mm. vieraskielisten opintojen ja kansainvälisten projektien kautta. Myös vaihto-opiskelijoiden tuutorointi on yksi vaihtoehto. Opiskelijat voivat myös itse suunnata ulkomaille osana opintojaan esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon tai suorittamalla työharjoittelun toisessa maassa.

Kotikansainvälistyminen Suomessa

Vieraat kulttuurit voivat aiheuttaa hämmennystä ja yllätyksiä – ne sisältävät tapoja ja käytäntöjä, jotka voivat tuntua ulkopuolisesta hyvinkin kummallisilta, mikäli niihin ei ole tottunut. Nykyään merkittävä osa ammattitaitoa on kyky toimia monikulttuurisessa työympäristössä. Valmiuksia tähän tarjoaa kotikansainvälistyminen, mikä tarkoittaa kansainvälisnew-photo-for-brochure-large-smiling-high-school-kidsen kokemuksen hankkimista ja tutustumista vieraaseen kulttuuriin kotimaassa.

Jotkut AMK-tutkinnot – esimerkiksi liiketalouden tutkinto – on mahdollista suorittaa kokonaan englanninkielisenä. Tämän lisäksi koulutusyksiköt tarjoavat yleensä myös yksittäisiä vieraskielisiä kursseja, jotka voi sisällyttää osaksi opintoja. Kaikkiin tutkintoihin kuuluu pakollisena osana joitakin vieraan kielen opintoja, jotka kartuttavat opiskelijan kielitaitoa työelämää varten.

Kansainvälisyys näkyy konkreettisesti kampuksella: koulussa opiskelee usein vaihto-opiskelijoita ja luennoille kansainvälisyyttä tuovat vierailevat luennoitsijat muista maista. Lisäksi koulutusyksiköstä riippuen myös erilaiset kansainväliset projektit tuovat tuulahduksen monikulttuurisuutta. Halutessaan opiskelija voi ryhtyä esimerkiksi kansainväliseksi tutoriksi, joka on vaihto-opiskelijoiden ohjaajana ja tukena heidän vierailunsa ajan.

Kotikansainvälistymisellä on tärkeä merkitys, sillä vain pieni osa opiskelijoista lähtee suorittamaan opintojaan ulkomaille. Näin pyritään varmistamaan, että kaikki – myös he jotka eivät opiskele ulkomailla – hyötyvät kansainvälisestä koulutuksesta.

Miksi lähteä opiskelemaan ulkomaille?

Vaihto-opiskelijaksi lähteminen tai kansainvälisen työharjoittelun suorittaminen tarjoavat loistavat mahdollisuudet kerryttää kansainvälistä kokemusta. Monelle se voikin olla koko opiskeluajan kohokohta. Ulkomaille opiskelu on hyvä mahdollisuus parantaa ja harjoitella kielitaitoa sekä tutustua laajasti sekä kohdemaansa että muiden maiden kulttuureihin toisten vaihto-opiskelijoiden kautta. Lisäksi se voi olla kasvattava kokemus, joka avartaa omaa maailmankatsomusta ja tuo elämänkokemusta.

Vaihto-opiskelu on ainutlaatuinen mahdollisuus kansainvälistyä helposti ja turvallisesti. Sen avulla kohdemaahan voi tutustua syvällisemmin kuin vain turistina lomamatkalla. Lisäksi koulu on tukena ja turvana auttamassa käytännön järjestelyissä ja opiskelijat saavat taloudellista tukea vaihto-opiskelun ajalta.

Työllistymisen kannalta kansainvälisestä kokemuksesta on yleensä hyötyä, sillä sitä arvostetaan työpaikoilla. Lisäksi se avaa ovia myös niille, jotka suunnittelevat työskentelyä ulkomailla tulevaisuudessa.