Näin haet ammattikorkeakouluun

AmmattikorkeakHoc-onlineouluihin haetaan korkeakouluhaussa, joka koskee ammattikorkeakoulujen lisäksi yliopistoja. Syksyllä alkaviin koulutuksiin haetaan kevään yhteishaussa, joka on jaettu kahteen vaiheeseen: ensimmäisessä haussa haettavana ovat vieraskieliset koulutukset ja toisessa muut ammattikorkeakoulujen koulutukset. Ensimmäinen hakuaika sijoittuu tyypillisesti tammikuulle, kun taas toinen hakuaika ajoittuu maalis-huhtikuulle. Jotkut koulut tarjoavat keväällä alkavia koulutuksia, joihin haetaan syksyn yhteishaussa. Paikka- ja koulutustarjonta on kuitenkin tällöin huomattavasti suppeampi.

Muista ennen hakemista

Ennen yhteishakulomakkeen täyttämistä on hyvä pysähtyä miettimään, mikä koulutus on itselle juuri se sopivin. Ammattikorkeakoulujen nettisivuilla voi tutusta tarkemmin tarjontaan: mitä koulutus pitää sisällään ja millaisiin tehtäviin voit suuntautua tulevaisuudessa. Vaihtoehtojen kartoittamiseen kannattaa käyttää rauhassa aikaa, sillä kyseessä on erittäin merkittävä päätös.

Mieleisen koulutuksen löydyttyä, on hyvä myös vertailla tarjontaa koulukohtaisesti. Usein eri kouluissa painotetaan erilaista osaamista ja näin voit löytää juuri omia tarpeita ja mielenkiinnonkohteita vastaavan koulutuksen.

On myös ehdottoman tärkeää tutustua koulutuksen vaatimuksiin. Nykyään käytössä on ns. ensikertalaiskiintiö, mikä tarkoittaa että osa opiskelupaikoista varataan niille, jotka hakevat korkeakoulupaikkaa ensimmäistä kertaa. Korkeakouluopintoihin haettaessa pohjalla täytyy yleensä myös olla joku toisen asteen tutkinto – tyypillisesti ammatillinen perustutkinto tai lukion päättötodistus ja/tai ylioppilastutkinto. Ammattikorkeakoulu tekee kuitenkin lopullisen päätöksen opiskelijaksi ottamisesta, ja näin ollen opiskelijaksi voidaan valita myös joissakin tapauksessa henkilö, jolla katsotaan olevan riittävät tiedot ja valmiudet koulutusta varten.

Hakeminen ammattikorkeakouluun

Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakemuksella. Kerralla voi hakea enintään kuutta koulutuspaikkaa, jotka asetetaan mieluisuusjärjestykseen: ylimpänä hakemukseen kirjataan ensisijainen hakutoive. Järjestyksen huolellinen miettiminen on erittäin tärkeää, sillä hakija voi tulla hyväksytyksi vain yhteen koulutukseen. Tapauksissa, joissa pistemäärät riittävät useampaan koulutukseen, hakija tulee automaattisesti valituksi ylimpään hakutoivepaikkaansa, johon hänen pisteensä riittävät. Hakemus on syytä täyttää huolellisesti, sekä muistaa että yhdellä henkilötunnuksella voi täyttää vain yhden yhteishakulomakkeen. Mahdollisia muokkauksia hakemukseen hakukohteiden osalta voi tehdä hakuajan aikana – sen päätyttyä tämä ei ole enää mahdollista. Halutessaan voi poistaa koulutuksia listalta tai muuttaa niiden mieluisuusjärjestystä.

Valituksi tuleminen

Useimpiin amk-koulutuksiin järjestetään pääsykoe, johon ei tule nykyään enää erillistä kutsua. Valinta koulutukseen tapahtuu koulutuspaikasta riippuen perinteisesti joko pelkän valintakokeen tai valintakokeen ja koulumenestyksen perusteella. Lisäksi ylioppilastutkinnon suorittaneilla on joissakin tapauksissa mahdollisuus tulla valituksi pelkän todistuksen perusteella.

Valituksi tultuaan on tärkeää muistaa vastaanottaa paikka. Tämän voi tehdä sähköisesti tai perinteisesti kirjeellä.