Ohjeita onnistuneeseen opiskeluun

Opiskeleminen korkeakoulussa on vaativampaa ja rankempaa kuin toisen asteen koulutuksessa. Samalla opiskelu on myös vastuullisempaa, sillä opinnot sisältävät usein myös itsenäistä opiskelua. Nämä vinkit auttavat opiskeluista suoriutumisessa.

Tehokas opiskelu – oppimistyylin tunnistaminen

Opiskelua hescience-artlpottaa etenkin oman oppimistyylin tunteminen. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa opiskella, vaan kaikki oppivat asiat hieman eri tavoilla. Tyypillinen jako oppimistyyleissä perustuu aisteihin. Visuaalinen oppija oppii asiat parhaiten näköaistin perusteella, kun taas auditiiviselle oppijalle tiedonkäsittely on helpointa kuuloaistin välityksellä. Kaaviot ja miellekarttojen piirtäminen voivat tehostaa visuaalisen oppijan opiskelua. Auditiivisen oppijan puolestaan kannattaa keskittyä kuuntelemaan opetusta ja ottaa osaa keskusteluihin.

Ajanhallinta ehkäisee stressiä

Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen opiskelu vahvistaa elämänhallintaa. Itselleen kannattaa asettaa konkreettisia ja realistisia tavoitteita, joita kohti pyrkii opinnoissaan. Esimerkkinä tavoitteesta voi olla kurssin läpäiseminen, jonka voi puolestaan jakaa pienempiin välitavoitteisiin – esimerkiksi tietyn kurssin osa-alueen opetteleminen viikossa. Tavoitteiden saavuttaminen tuo onnistumisen kokemuksia ja tekee opiskelusta mielekkäämpää. Ne auttavat myös osaltaan ajanhallinnassa ja ehkäisevät asioiden jäämistä ”viime tippaan”. Ajanhallinnan tueksi voi ottaa konkreettisen lukujärjestyksen, johon kirjaa itselleen lukusuunnitelman.

Hyvinvointi

Kokonaisvaltainen hyvinvointi vaikuttaa myös opintoihin, sillä terve opiskelija jaksaa opinnoissan paremmin. Hyvät elämäntavat, kuten terveellinen ja monipuolinen ravinto, liikunta ja riittävä unen määrä luonnollisesti auttavat ylläpitämään omaa terveyttä. Opiskelijan tukena mahdollisissa ongelmatilanteissa on opiskeluterveydenhuolto.

Vapaa-aika ja sosiaaliset suhteet

Vastapainoksi opiskelulle on tärkeää huolehtia myös mielekkäästä vapaa-ajasta. Erilaisiin tapahtumiin ja kerhoihin kannattaa lähteä rohkeasti mukaan, sillä ne tarjoavat mielekästä tekemistä ja auttavat myös luomaan uusia ystävyyssuhteita. Toisilta opiskelijoilta saatu vertaistuki on kantava voima jaksamisessa. Yhdessä opiskelu voi olla myös mukava vaihtoehto perinteiselle itsenäiselle pänttäämiselle: toisilta opiskelijoilta saa uusia näkökulmia ja vaikeat asiat voivat avautua paremmin ryhmässä.

Tentteihin lukeminen

Etenkin tenttialueen ollessa laaja, on erityisen tärkeää valmistautua ajoissa. Opiskelua ei kannata jättää viimeiseen iltaan vaan hajottaa pienempiin osiin, jolloin ennen koetta tarvitsee enää vain kerrata asiat. Uutta opetellessa on hyvä ensin hahmottaa kokonaisuus ja keskittyä vasta sitten yksityiskohtiin. Lukemisen ohessa voi tehdä itselleen lyhyen yhteenvedon käsiteltävästä asiasta. Oppiminen on tehokkaampaa, kun asian ymmärtää aidosti eikä vain yritä opetella asioita ulkoa. Lukemisen yhteydessä voi myös laatia itselleen testikysymyksiä, jotka auttavat arvioimaan omaa osaamista. Muista myös tauot – väsyneenä oppiminen on hankalaa. Myöhemmin kertaaminen auttaa myös muistamaan asiat paremmin.