Opiskelijayhdistykset järjestävät vapaa-ajan toimintaa

Koulutusyksiköissä opiskelijoiden äänen tuovat kuuluviin
opiskelijayhdistykset, jotka edistävät ja ajavat opiskelijoiden etuja ja oikeuksia. Opiskelijayhdistykset tarjoavat myös opiskelijoille erilaista virkistystoimintaa mm. kulttuuri- ja liikuntatapahtumien muodossa. Nämä tuovat tasapainoa opiskelijan arkeen tarjoten mielekästä tekemistä vapaa-ajalle sekä auttavat solmimaan ystävyyssuhteita toisten opiskelijoiden kanssa.

Liikunta5197513_orig

Urheilusta ja liikkumisesta pitäville on tarjolla erilaisia liikuntamahdollisuuksia opiskelijayhdistyksien kautta. Tyypillisesti opiskelijoille tarjotaan mm. viikottaisia liikuntavuoroja, eri pituisia kursseja sekä lajiturnauksia. Opiskelijaliikunnalla on useita positiivisia vaikutuksia: liikunta edistää ja ylläpitää fyysistä terveyttä, joka auttaa myös jaksamaan paremmin opinnoissa. Yhdessä liikkuminen on myös hauskaa ja se on hyvä tapa ylläpitää sosiaalisia suhteita.

Kulttuuri

Kulttuuritapahtumien tarjonta opiskelijoille on laaja. Se kattaa kaiken aina taiteesta musiikkiin ja elokuvaan. Usein kouluilla on myös omat merkittävät perinnetapahtumansa, joita ovat tyypillisesti mm. ensimmäisen vuoden uusien opiskelijoiden ”kastajaiset” sekä erilaiset juhlapyhien tapahtumat – esimerkiksi vappu on perinteisesti opiskelijoiden juhlaa. Opiskelijaelämään kuuluu usein olennaisena osana juurikin erilaiset tapahtumat, jotka tuovat piristystä arjen keskelle sekä auttavat tutustumaan toisiin opiskelijoihin. Erityisen tärkeää tämä on paikkakunnalle opintojen perässä muuttaneiden kannalta, jotta sopeutuminen uuteen kaupunkiin toteutuu hyvin.

Politiikka

Politiikasta kiinnostuneet voivat myös itse hakeutua opiskelijayhdistyksen hallitukseen ja päästä vaikuttamaan opiskelijoita koskeviin asioihin. Kukin voi päästä edustamaan juuri itselleen tärkeitä asioita, jotka hän kokee mielenkiintoiseksi. Esimerkkeinä ovat mm. kansainvälinen toiminta, opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen tai itse koulutuksen laadun valvominen ja parantaminen.

Kerhot ja ainejärjestöt

Ainejärjestöt yhdistävät saman oppiaineen tai alan opiskelijoita. Niiden tarkoituksena on ajaa alansa opiskelijoiden etua sekä järjestää erilaista toimintaa. Järjestöjä on toisinaan myös kritisoitu tapahtumien painottumisesta iltoihin, jolloin niihin tyypillisesti kuuluu alkoholinkäyttö. Nykyään kuitenkin tarjolla on tapahtumia moneen makuun ja niistä pääsee nauttimaan, vaikka ei olisikaan erityisen innokas juhlija.

Kerhot järjestävät myös erilaista toimintaa alan opiskelijoille. Opiskelijayhdistyksen jäsenistä käytännössä kuka tahansa voi perustaa oman kerhon ja hakea sille rahallista avustusta opiskelijayhdistykseltä. Kerhojen kirjo on laaja ja jokaiselle löytyy valikoimasta varmasti jotakin. Niiden etuna on juurikin samanhenkisten ihmisten tuominen yhteen, sillä toiminta pohjautuu usein yhteiseen mielenkiinnon kohteeseen. Samalla ne myös auttavat alan opiskelijoita tutustumaan toisiinsa koulun ulkopuolella ja parantavat ryhmähenkeä.