Tietoa meistä

Ammattikorkeakoulut ovat olennainen osa nykypäivän korkeakoulutusta Suomessa ja muualla Euroopassa. Niiden tarkoituksena on tarjota korkeakoulutusta, joka vastaa työelämän jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin. Ammattikorkeakouluista valmistutaan ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Lisäksi ammattikorkeakoulut tekevät käytännönläheistä tutkimustyötä, joka vastaa yritysten kehittämistarpeisiin tarjoamalla konkreettisia tuloksia sekä parantaa oman alueensa kehittymistä ja hyvinvointia. Ammattikork64e94b72-e72a-4d3f-a48d-6990904e911b-620x372eakouluissa opiskeli vuonna 2015 lähes 130 000 opiskelijaa ja lisäksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa noin 10 000 opiskelijaa. Yli 60% tutkinnon suorittaneista oli naisia.

Jatko-opiskelupaikan valinta on yksi elämän tärkeimmistä päätöksistä. Edelleenkin yliopistot ovat suosittuja hakukohteita, mutta myös ammattikorkeakouluihin haetaan runsain joukoin. Ammattikorkeakoulut vetävät puoleensa opiskelijoita, jotka haluavat opiskella käytännönläheisesti. Koulujen tiivis yhteistyö alan yritysten kanssa mahdollistaa verkostoitumisen jo opintojen aikana ja parantaa tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksia. Vuoden kuluessa opintonsa päättäneistä työllistyneitä on keskimäärin n. 75%. Luku vaihtelee koulutusyksiköiden ja -alojen välillä.

Näille sivuille on koottu kattava tietopaketti ammattikorkeakouluista. Voit tutustua ammattikorkeakoulujen historiaan sekä saada tietoa mm. tutkintorakenteesta, eli siitä mitä koulutus käytännössä pitää sisällään sekä mitä voit odottaa opinnoilta ammattikorkeakoulussa. Lisäksi saat käytännön ohjeita esimerkiksi koulutukseen hakeutumisessa sekä vinkkejä sujuvan opiskelun turvaamiseksi.

Nykyajan yhteiskunta on muuttunut vuosikymmenten varrella merkittävästi. Nopeasti kehittyvä teknologia vaatii entistä enemmän teknistä osaamista. Monelle mieluisa työpaikka löytyy tieto- ja viestintätekniikan alalta, johon ammattikorkeakoulut kouluttavat vuosittain tradenomeja. Sivuilla esitellään myös kattavasti mitä tämä koulutus pitää sisällään ja mihin voit mahdollisesti työllistyä tulevaisuudessa: onko se peliohjelmointi vai kenties web-sivujen tuottaminen?

Lisäksi voit perehtyä kansainvälisyyden merkitykseen ja toteutumiseen opinnoissa. Monikulttuurinen yhteiskunta, jossa yrityksetkin tekevät yhä useammin kansainvälistä yhteistyötä, vaatii työntekijöiltä kykyä työskennellä vieraista kulttuureista tulevien kanssa. Ammattikorkeakoulut antavat hyvät valmiudet tähän sekä Suomessa tapahtuvan kotikansainvälistymisen avulla että tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opintojaan ulkomailla.

Tiiviit mutta kattavat tietopakettimme tarjoavat helppolukuista materiaalia kaikille ammattikorkeakouluista kiinnostuneille.